top of page

Oplossingen in beperkte ruimte!

Gespecialiseerd in binnenstedelijke projecten.

 

Schermafbeelding 2020-10-02 om 13.38.28.

DIENSTEN

‘Binnenstedelijke projecten’ is in staat het complete traject van bouw-en woonrijp maken van het project voor u te verzorgen.

Wij hebben onze diensten onderverdeeld in:

Voorbereiding t.b.v. omgevingsvergunning
F&F, archeologie, bodem, etc.

Voorbereiding bouwrijp maken

Archiefonderzoek bestaande bebouwing, digitaliseren bestaande funderingen, het verzorgen van asbestinventarisaties, etc.

Kabels en leidingen

Inventarisatie bestaande K&L, overleg met de nutsbedrijven, uitwerken plannen t.b.v. omleggingen, monitoringsplannen tijdens uitvoering, etc.

Overig
Verzorgen van damwandberekeningen en bemalingsadviezen, monitoring van de omgeving, variantenstudie t.b.v. de bouw van een kelder, etc.
Advies t.a.v. de uitvoering
Diensten
Over ons
IMG_8235_edited.jpg

Na jaren van crisis is de woningbouwopgave terug op de politieke agenda. Er komen gewoon te weinig bouwlocaties beschikbaar. Binnenstedelijke woningbouw in voornamelijk het economisch kerngebied van ons land moet een belangrijke bijdrage leveren aan het lenigen van de nieuwe woningnood, maar de barrières zijn juist daar hoog. Alleen wanneer publieke en private partijen de krachten bundelen, kan de binnenstedelijke woningproductie voor langere tijd op een hoger niveau gebracht worden. 

 

Het bouw- en woonrijp maken in binnenstedelijk gebied is complexer en tijdrovender dan er buiten. De vele belangen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve concepten. 

 

Een toekomstige binnenstedelijke ontwikkeling start met het zo vroeg mogelijk voorbereiden van de benodigde onderdelen welke benodigd zijn voor de benodigde vergunningen, ontheffingen en een soepele uitvoering. 

 

‘Binnenstedelijke Projecten’ is ontstaan vanuit de passie voor het engineeren van binnenstedelijke projecten. Met name ondergrondse binnenstedelijke projecten behoort tot het specialisme. Samen optrekken met de opdrachtgever tot de realisatie van het project is waar het ons omgaat. 

Het creëren van wederzijds vertrouwen en het duidelijk communiceren is daarbij de kern.

OVER ONS

PROJECTEN/ERVARINGEN

BIJ ONDESTAANDE PROJECTEN IS DE NODIGE ERVARING OPGEDAAN T.A.V. DE VOORBEREIDING VAN DIVERSE ONDERDELEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN DE UITVOERING VAN HET BOUW- EN WOONRIJP MAKEN:

naamloos-3853.jpg
Plesmanbuurt,
Amsterdam

Het sloop-nieuwbouw project de Plesmanbuurt

is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de 

Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw- West.

Samen met de gemeente en bewoners is een 

uitwerkingsplan gemaakt met kaders voor de vernieuwing van het gebied.

WhatsApp%20Image%202020-03-26%20at%2011.
Karel du Jardinstraat 67
Amsterdam

De voormalige laagbouw (huisnummer 67) is gesloopt. Op deze locatie wordt een niet gesloten woonblok gerealiseerd van vier verdiepingen met een twee-laags parkeerkelder. Op de in de plint te vestigen maatschappelijke functie(s) worden 24 huurappartementen gerealiseerd. 

_H5A3885.jpg
Comeniusstraat,
Amsterdam

Op deze locatie aan de Comeniusstraat 

in de Plesmanbuurt  in Amsterdam Nieuw-West

stond 40 jaar lang een lagere school.

Deze werd in 2017 gesloopt. Het nieuwe gebouw

vormt een U rondom een binnenterrein,

waaraan de galerijen en woningentrees liggen.

Projecten
naamloos-1838_edited.jpg

CONTACT

Adres

Binnenstedelijke Projecten

de Stient 14 b

1132 BE Volendam

Email: info@binnenstedelijkeprojecten.nl
Tel:  06-15398942

 

Voor algemene vragen kunt u onderstaand contact formulier invullen.

Bedankt voor uw bericht

contact
bottom of page