‘Binnenstedelijke projecten’ is in staat het complete traject van bouw-en woonrijp maken van het project voor u te verzorgen.

Wij hebben onze diensten onderverdeeld in:

Voorbereiding bouwrijp maken

Archiefonderzoek bestaande bebouwing, digitaliseren bestaande funderingen, het verzorgen van asbestinventarisaties, etc.

Kabels en leidingen

Inventarisatie bestaande K&L, overleg met de nutsbedrijven, uitwerken plannen t.b.v. omleggingen, monitoringsplannen tijdens uitvoering, etc.

 
 

BIJ ONDESTAANDE PROJECTEN IS DE NODIGE ERVARING OPGEDAAN T.A.V. DE VOORBEREIDING VAN DIVERSE ONDERDELEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN DE UITVOERING VAN HET BOUW- EN WOONRIJP MAKEN:

Het sloop-nieuwbouw project de Plesmanbuurt

is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de 

Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw- West.

Samen met de gemeente en bewoners is een 

uitwerkingsplan gemaakt met kaders voor de vernieuwing van het gebied.

Het sloop-nieuwbouwproject de Plesmanbuurt is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Samen met de gemeente en bewoners is een uitwerkingsplan gemaakt met kaders voor de vernieuwing van het gebied.

Op deze locatie aan de Comeniusstraat 

in de Plesmanbuurt  in Amsterdam Nieuw-West

stond 40 jaar lang een lagere school.

Deze werd in 2017 gesloopt. Het nieuwe gebouw

vormt een U rondom een binnenterrein,

waaraan de galerijen en woningentrees liggen.